ClickCease
Map pin Vælg lokation Dropdown
Fremragende

Døgnservice: +45 81 61 11 66

book

Ydelser

layers

Priser

chat

Chat med os

Find afdeling

Vælg den afdeling der giver mening for dig/jer

I nærheden

Godafsked

Betingelser

§ 1.Vilkår til køb af bedemandsydelser hos Godafsked ApS

Bestilling af bedemand sker ved enten at kontakte Godafsked på telefonnummer +45 81 61 11 66, info@godafsked.dk eller kontaktformularen på www.godafsked.dk

Her sidder kyndigt personale klar til at hjælpe med alle aspekter i forhold til at få arrangeret en begravelse eller bisættelse.

 

§ 2. Persondatapolitik

Hos Godafsked har vi taget en række forholdsregler for at gøre dit køb risikofrit. Hvis du betaler med kreditkort, opbevares dine kortoplysninger ikke hos Godafsked, men hos vores bank (lovkrav). Oplysninger sendes i krypteret form direkte til banken gennem en SSL-certificeret server. Det er derfor sikkert at anvende kreditkort som betaling samt at indtaste følsomme oplysninger på Godafsked.

Køb med kreditkort er underlagt de sædvanlige regler for kortbetaling. De oplysninger, du afgiver om afdøde og om dig selv, vil udelukkende blive brugt over for relevante offentlige myndigheder, til etablering af nødvendige papirer til begravelsesmyndigheder samt til rekvirering af service i forbindelse med begravelsesceremonien. Alle fremsendte juridiske dokumenter opbevares forsvarligt jvf. GDPR lovgivningen anno 2018.

Vi foretager kun registrering af dine civile og personlige oplysninger, herunder adresse, CPR nr., mobiltelefon nr. og e-mail adresse, med det formål at kunne give dig de ydelser, du har bestilt. Hertil skal der afgives civile oplysninger, herunder ægtefælles navn, adresse og evt. dødsdato. Persondata behandles i henhold til GDPR lovgivning anno 20018.

Oplysninger indsamlet via Godafsked.dk sker med dit udtrykkelige samtykke – både som anmelder af et dødsfald og som køber af serviceydelser – og deles kun med begravelsesmyndighederne. Alle data gemmes i 5 år, jf. bogføringsloven, og opbevares derfor i krypteret form på en SSL-certificeret server og er til en hver tid kontrolleret af den dataansvarlige. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringer, og du har ret til indsigt. Henvendelser i forbindelse med persondataloven bedes du rette til info@Godafsked.dk

Alle dokumenter, som indeholder CPR nr., transmitteres krypteret. Der anvendes cockie og logstatistik af al brugeraktivitet på Godafsked.dk for aktivt at kunne overvåge kørende begravelsesforretninger.

§ 3. Accept af handelsbetingelser

Du skal være fyldt 18 år, være myndig og kunne acceptere disse handelsbetingelser, hvis du ønsker at benytte https://www.godafsked.dk. Kan du ikke acceptere disse vilkår, må du ikke bruge denne hjemmeside. Du opfordres til at udskrive og læse betingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med forpligtelser og rettigheder, inden du køber vores produkter eller serviceydelser. Ved brug af denne hjemmeside bliver du bedt om aktivt at acceptere vores handelsbetingelser, og du modtager efterfølgende en kvittering herfor pr. e-mail. Hvis der er et ønske om efterforsendelse af kvitteringen/ordrebekræftelse, kan der rettes henvendelse på info@godafsked.dk for at få denne fremsendt igen.

Betalingsbetingelser kan se her.

§ 4. Udbud af produkter og serviceydelser

Godafsked ApS er en landsdækkende bedemandsservice, hvor det er muligt at bestille en begravelse eller bisættelse (herefter under ét betegnet som begravelse). Udbud omfatter alle serviceydelser og produkter relateret til en begravelse. En akut bestilling kan gennemføres i flere trin – først bestilling af transport af afdøde, herefter planlægning af ceremonien og evt. bestilling af gravsted. Bestilling sker telefonisk eller ved personlig samtale med bedemanden. Den aftalte service bekræftes skriftlig via underskreven fuldmagt.

§ 5. Priser

Alle priser på Godafsked.dk er angivet i danske kroner og er inklusive 25 % moms på momspligtige poster. Transportomkostninger oplyses inden køb, der kan dog forekomme efterfakturering på kørsel, hvis KM afstanden overstiger 20 KM pr. tur. Alle oplyste priser på Godafsked.dk er dagspriser og kan efter betalingen ved akut ordre ikke ændres eller forhøjes.

Priserne kan studeres nærmere ved at klikke her.

Betalingsbetingelser kan ses her.

Godafsked kan afvise dit akutte køb ved bestillingen hvis bestiller er registreret i RKI eller der leverings- og transportproblemer og lignende situationer, der ikke muliggør en opfyldelse af din akutte bestilling. Afvisning af bestillinger vil ske hurtigst muligt.

§ 6. Dine forpligtelser

Det er dit ansvar at give meddelelse til Godafsked, hvis der sker ændringer i personlige eller civile forhold, eller hvis der på anden vis opstår situationer, der forhindrer en gennemførelse af en afgivet bestilling. Eventuelle meromkostninger ved ændringer er for din – eller boets egen regning.

§ 7. Ændring af ordre

Ændring af ordrer kan nemmest ske ved at kontakte vores kundeservice på info@godafsked.dk eller ringe i dagtimerne på tlf. 81 61 11 66.

Godafsked vil under normale omstændigheder kunne acceptere ændringer, men hvis din ordre er meget fremskreden, eller serviceydelser eller produkter allerede er udført eller igangsat, vil ændringer kun kunne gennemføres som et nyt køb.

§ 8. Reklamationsret

Hos Godafsked har du en lovmæssig reklamationsret på alle produkter og serviceydelser. Det er en forudsætning, at den reklamerede mangel var til stede, da du modtog produktet eller ydelsen. Du skal reklamere inden for rimelig tid, efter du har konstateret manglen. Du kan kræve, at vi afhjælper manglen eller leverer et nyt produkt eller serviceydelse, såfremt forudsætningerne herfor er til stede. Reklamationen skal være berettiget, og omleveringer eller afhjælpninger må ikke medføre uforholdsmæssige omkostninger for os. Reklamationer skal ske til kundeservice på info@godafsked.dk.

§ 9. Fortrydelsesret

Din bestilling af akut assistance igangsættes straks efter købstidspunktet. Derfor er der ingen fortrydelsesret for denne type køb.

Øvrige bestillinger medfører 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten løber fra den dato, hvor du har indgået aftalen. Hvis købet indeholder en individuelt fremstillet/tilpasset ydelse, ydes der kun fortrydelsesret indtil udførelsen er påbegyndt.

§ 10. Levering

Serviceydelser udføres hurtigst muligt efter ordre og aftale. Godafsked leverer de bestilte varer til den bestilte ceremoni og senere til kirkegården, når graven er klar til at modtage den bestilte gravsten. Vores leverancer sker i samarbejde med anerkendte transportører/bedemænd og servicepartnere. Godafsked.dk leverer til hele Danmark med undtagelse af ikke-brofaste øer.

§ 11. Vores kommunikation

Ved accept af disse handelsbetingelser accepterer du samtidig, at Godafsked må tage kontakt til dig pr. e-mail, sms og via telefon i det omfang, det er nødvendigt for at kunne servicere dig optimalt i forhold til din forespørgsel, forudbestilling eller indgåede akutte begravelsesforretning.

§ 12. Ophavsret

Denne hjemmeside og alt dens indhold er ejet og drevet af Godafsked ApS – en virksomhed, der er underlagt dansk lovgivning, og som har sit hovedkontor i Charlottenlund, Danmark. Læs disse handelsbetingelser nøje igennem, før du går i gang med at bruge Godafsked.

§ 13. Brugen af materialer

Du må ikke kopiere, reproducere, transmittere eller på anden vis distribuere indholdet af denne hjemmeside til offentlig eller kommercielt brug uden forudgående tilladelse fra Godafsked.

§ 14. Generelle betingelser

Godafsked forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at ændre, forandre eller opdatere disse handelsbetingelser, og du er indforstået med at være omfattet af sådanne ændringer, forandringer eller opdateringer.

Ved forsinkelser er Godafsked pligtig til at oplyse anmelder herom, er der tale om force majeure, primært uheld på veje som stopper trafik, vejret som gør kørslen til ceremoni besværlig, nedbrud på køretøj, lukning eller afspærring af et område, er det anmelders ansvar i samarbejde med Godafsked, at gennemføre ceremonien bedst muligt, alternativt må ceremoni flyttes til ny dag, dette vil Godafsked være behjælpelig med, og det vil være U/B så længe den nye dato ikke omfatter meromkostninger.

Vær opmærksom på, at bedemanden kun fjerner genstande fra afdøde i tilfælde, hvor disse kan udøve skade på kremeringsovne eller blive en mulig forureningskilde ved jordfæstelse af kisten på gravpladsen. Ringe, smykker og andre mindre genstande af metal, vil ikke blive fjernet af bedemanden før, ved eller efter ilægning og forsegling i kisten.

Hvis afdøde har genstande af værdi på sig eller opbevaret på hospital, er det normal kutyme at personalet samler dette sammen og sender disse effekter til skifteretten. Genstande uden større værdi som tøj og lignende samles i en pose og følger afdøde til kapellet for udlevering til de efterladte.

Dog anbefales det altid, at familien sikrer sig alle værdigenstande udleveret via hospitalspersonalet, før afdøde køres på kapel. Alene genstande som skal begraves/kremeres sammen med afdøde, bør forblive sammen med afdøde. Godafsked påtager sig intet ansvar for evt. mistede ejendele.

Ved brug af denne hjemmeside kræves der respekt for portalens samarbejdspartnere. Useriøs brug af https://Godafsked.dk vil resultere i sletning af profil, IP lås og evt. politianmeldelse.

Firmanavn: Godafsked ApS

Adresse: Rådhusvej 8, 2920 Charlottenlund

Telefon: 81 61 11 66

E-mail: info@godafsked.dk

CVR nummer: 34079560

Alle rettigheder forbeholdes Godafsked ApS