ClickCease
Map pin Vælg lokation Dropdown
Fremragende

Døgnservice: +45 81 61 11 66

book

Produkter

layers

Priser

chat

Chat med os

Find afdeling

Vælg den afdeling der giver mening for dig/jer

I nærheden

Kirker i København

I Københavns Kommune er der officielt 10 administrative bydele, og i de bydele findes der i alt mere end 80 folkekirker, der i byggestil og i alder er vidt forskellige.

Hovedstadens smukke brogede tæppe af kirkebygninger fortæller en spændende historie om byens udvikling og kirkernes betydning for befolkningen. Kirkerne i hovedstaden hører alle under Københavns Stift, og byen har således også en domkirke, der udgør hovedkirken for biskoppen eller ærkebiskoppen i det pågældende stift. Domkirken er beliggende i Indre By, og har en vigtig kirkelig såvel som historisk betydning.

Kirkernes historie i hovedstaden

Hovedstadens rum afspejler byens mere end 1000 årige historie, hvor mange hændelser og historiske begivenheder har sat sine spor i det arkitektoniske landskab. Københavns historie kan føres tilbage til år 700, men det var først omkring starten af 1400-tallet, at byen fik sin status som hovedstad.

Denne status som Danmarks hovedstad hænger nøje sammen med, at de forskellige konger, der regerede i tiden heromkring, begyndte at tage fast ophold i byen, og hermed blev byen til kongelig residens og dens status som hovedby konsolideret. Københavns position som hovedby bevirkede, at datidens bygmestre og arkitekter udformede en række monumenter og bygningsværker - herunder kirker, der må betragtes som værende af national betydning. Der er naturligvis en del af fortidens kirkebygninger, der nu er nedlagte eller helt forsvundet grundet forskellige omstændigheder, men en hel del består, og udgør i dag en vigtig del af kirke- og kultur- og danmarkshistorien.

Kirkerne i Indre By

Indre By definerer hjertet af København, og det er også herfra at byens historie udspringer. Den gamle bydel præges derfor af monumentale bygningsværker fra renæssancen og enevælden, hvor kongemagten var dominerende, og derfor også indtog en sådan inden for kirkebyggeriet. I Indre By kan du derfor opleve nogle imponerende kirkebygninger, der trækker spor langt tilbage i tiden, hvoraf nogle helt tilbage til middelalderen.

Københavns øvrige bydele

Ligesom det gør sig gældende med de smukke og historisk interessante kirker, der ligger i Indre By, så bærer kirkerne i Københavns øvrige bydele også præg af at være bygget i samme tid, hvor bydelene er blevet etableret.

De kirkebygninger, der ligger i brokvartererne, er derfor hovedsageligt opført i årtierne efter Københavns volde, der definerede byens ydre grænser fra middelalderen og frem til 1850'erne, blev sløjfet. Det var også i denne tid industrialiseringen tog fart, og et behov for flere kirkebygninger blev nærværende.

I de ydre bydele er kirkebygningerne på samme måde opstået i takt med at behovet for flere boliger er steget og at nye kvarterer således er blevet etableret. Disse bydele er fortrinsvist skudt op i 1900-tallet og frem, og de forskellige områders kirkebygninger bærer da også alle et arkitektonisk præg af den tid, hvori de er bygget.

Læs mere
Line Helsted
Stine Norman
Bettina Lasada
Thorbjörn Bache
Jette Jensen

    Bliv kontaktet

    Udfyld felterne nedenfor og vi kontakter dig.

    placeholder
    clock-24_7
    Døgnåbent, så du kan ringe når det passer dig